top of page
צורות גרפיות1.png

שַׁעַר פְּתַח דּוֹדִי

צורות גרפיות1.png

אחד השירים המוכרים ביותר של רבי שלמה אבן גבירול, מגדולי המשוררים של תור הזהב בספרד. תוכן השיר עוסק בגלות הקשה בה נמצא עם ישראל בין גלות אדום לגלות ישמעאל, ולבסוף מבקש המשורר מהאל שיגאל את עם ישראל.
השיר בנוי מארבעה בתים, שראשיהם נושאים את שם המשורר.

פס הפרדה.png

מילים: שלמה אבן גבירול

שַׁעַר פְּתַח, דּוֹדִי, קוּמָה פְּתַח שַׁעַר!
כִּי נִבְהֲלָה נַפְשִׁי גַּם נִשְׂעֲרָה שַׂעַר.

לִי לָעֲגָה שִׁפְחַת אִמִּי, וְרָם לִבָּהּ,
יַעַן שְׁמֹעַ אֵל קוֹל צַעֲקַת נַעַר.

מִנִּי חֲצוֹת לַיְלָה פֶּרֶא רְדָפַנִי,
אַחְרֵי אֲשֶׁר רָמַס אוֹתִי חֲזִיר יַעַר.

הַקֵּץ אֲשֶׁר נֶחְתַּם הוֹסִיף עֲלֵי מַכְאוֹב
לִבִּי, וְאֵין מֵבִין לִי וַאֲנִי בַעַר.

פס הפרדה.png

שער פתח – המשורר מבקש לפתוח את שערי הרחמים בשמים. דודי – הקדוש ברוך הוא. כי נבהלה נפשי – על פי תהלים ו,ד: "וְנַפְשִׁי נִבְהֲלָה מְאֹד". המשורר אומר שנפשו נבהלה, ומדוע נבהלה? משום המשך השיר – לי לעגה שפחת אמי…. נשערה שער – מלשון סערה, על פי יחזקאל כז,לה: "וּמַלְכֵיהֶם שָׂעֲרוּ שַׂעַר".
לי לעגה שפחת אמי – בימי שלמה אבן גבירול משלו בספרד הערבים, המכונים ישמעאלים, וישמעאל במקרא הוא בנה של הגר, שפחת שרה. ורם לבה – גבה לבה. בבראשית פרק טז מסופר שכאשר הגר הרתה מאברהם, היא זלזלה בגבירתה שרה. הביטוי רם לבה לקוח מנבואת יחזקאל: "וְרָם לְבָבוֹ בְּגָבְהוֹ" (לא,י). יען שמע… – על פי המסופר בבראשית כא בפרשת שילוח הגר וישמעאל מבית אברהם: "וַיִּשְׁמַע אֱלֹהִים אֶת קוֹל הַנַּעַר" (פס' יז) ובעקבות כך ישמעאל עלה לגדולה.
מני חצות ליל – הלילה הוא אלגוריה לגלות עם ישראל, והכוונה כאן שבאמצע גלות אדום, כלומר רומא, פרא רדפני – הוא ישמעאל, עליו נאמר: "וְהוּא יִהְיֶה פֶּרֶא אָדָם יָדוֹ בַכֹּל וְיַד כֹּל בּוֹ" (בראשית טז,יב). חזיר יער – אדום, לפי דרשת חז"ל במדרש ויקרא רבא: "לומר לך, מה חזיר בשעה שהוא רובץ מוציא טלפיו, ואומר: ראו שאני טהור, כך מלכות אדום, מתגאה וחומסת וגוזלת ונראית כאלו מצעת בימה". הביטוי חזיר יער לקוח מתהלים פ,יד: "יְכַרְסְמֶנָּה חֲזִיר מִיָּעַר". המשורר מביע את תסכולו ויאושו מהגלות המתמשכת, כך כאשר עם ישראל היה במצב גרוע בתוך גלות אדום, כאשר היא נקטעה על ידי הערבים, החלה גלות אחרת על ידם, לא פחות רעה ממנה.
הקץ אשר נחתם – רבים ניסו לגלות את תאריך סיום הגלות והתחלת הגאולה, אך גילוי הקץ נחתם, כלומר הוסתר על ידי הקב"ה, לפי המסופר בספר דניאל יב,ד: "וְאַתָּה דָנִיֵּאל סְתֹם הַדְּבָרִים וַחֲתֹם הַסֵּפֶר עַד עֵת קֵץ". ואין מבין לי – אין מי שיסביר ויגלה לי מתי תסתיים הגלות. על פי דניאל ח,כז: "וָאֶשְׁתּוֹמֵם עַל הַמַּרְאֶה וְאֵין מֵבִין". ואני בער – אני כאחד שאינו מבין. על פי תהלים עג,כב: "וַאֲנִי בַעַר וְלֹא אֵדָע".

פס הפרדה.png

אלג'יריה, חנוכה, מרוקו

bottom of page