top of page

קונצרטים והפקות

הפקת מופעים ואירועי פיוט
כפועל יוצא מהחזון שלנו לשמר ולפתח את תרבות הפיוט בישראל אנו יוזמים ומפיקים מופעים ואירועי פיוט ברחבי הארץ בשיתוף פעולה עם רשויות, עמותות וארגונים.
הייחודיות של המופעים והאירועים שאנו שותפים בהפקתם טמונה בשילובים מגוונים ומעוררי השראה של מספר מסורות על במה אחת. ייחודיות זו, מאפשרת למופעי הפיוט שלנו להיות רלוונטיים לקהל גדול, מגוון ורב-תרבותי.
לצד מופעים אלו, אנו גם מפיקים מופעים וכנסים המוקדשים למסורת אחת וכן מופעים לכבוד חגים ומועדים וסביב נושאי תוכן אקטואליים.

צורות גרפיות1.png

מופעים

צורות גרפיות1.png
מקהלה.jpg
צורות גרפיות11.png
צורות גרפיות11.png
צורות גרפיות11.png
צורות גרפיות11.png
צורות גרפיות11.png
צורות גרפיות11.png
צורות גרפיות11.png
צורות גרפיות11.png
צורות גרפיות11.png
צורות גרפיות11.png
לבי במזרח
ירושלים בעין הפיוט המגרבי
 
פס הפרדה_מופעים.png
2.jpg
צורות גרפיות11.png
צורות גרפיות11.png
צורות גרפיות11.png
צורות גרפיות11.png
צורות גרפיות11.png
צורות גרפיות11.png
צורות גרפיות11.png
צורות גרפיות11.png
צורות גרפיות11.png
צורות גרפיות11.png
דברי שיר
פיוט ושירת נשים, שירת קודש עברית ומוזיקה מרוקאית
פס הפרדה_מופעים.png
שרלי זריהן - פייטן קהילת מסורת מרוקו.jpg
צורות גרפיות11.png
צורות גרפיות11.png
צורות גרפיות11.png
צורות גרפיות11.png
צורות גרפיות11.png
צורות גרפיות11.png
צורות גרפיות11.png
צורות גרפיות11.png
צורות גרפיות11.png
צורות גרפיות11.png
יונה עד אנה תלכי
צוהר לשירה העברית במרוקו

 
פס הפרדה_מופעים.png
0404.jpg
צורות גרפיות11.png
צורות גרפיות11.png
צורות גרפיות11.png
צורות גרפיות11.png
צורות גרפיות11.png
צורות גרפיות11.png
צורות גרפיות11.png
צורות גרפיות11.png
צורות גרפיות11.png
צורות גרפיות11.png
רוח סתיו
שירה ופיוט לכבוד הספר"דיוואן שמואל הנגיד – קודקס מן הגניזה"
פס הפרדה_מופעים.png
9.jpg
צורות גרפיות11.png
צורות גרפיות11.png
צורות גרפיות11.png
צורות גרפיות11.png
צורות גרפיות11.png
צורות גרפיות11.png
צורות גרפיות11.png
צורות גרפיות11.png
צורות גרפיות11.png
צורות גרפיות11.png
בבהילו יצאנו
פיוטים ומנהגים מצפון אפריקה לכבוד חג הפסח
 
פס הפרדה_מופעים.png
בש3.jpg
צורות גרפיות11.png
צורות גרפיות11.png
צורות גרפיות11.png
צורות גרפיות11.png
צורות גרפיות11.png
צורות גרפיות11.png
צורות גרפיות11.png
צורות גרפיות11.png
צורות גרפיות11.png
צורות גרפיות11.png
פיוטהילים
תהילות ומעיינות שירה ממסורות פיוט מצפון אפריקה, החסידות והמזרח התיכון
פס הפרדה_מופעים.png
14.jpg
צורות גרפיות11.png
צורות גרפיות11.png
צורות גרפיות11.png
צורות גרפיות11.png
צורות גרפיות11.png
צורות גרפיות11.png
צורות גרפיות11.png
צורות גרפיות11.png
צורות גרפיות11.png
צורות גרפיות11.png
יין טוב רטוב
שירת קודש עברית ומוזיקה אלג'יראית
 
פס הפרדה_מופעים.png
גילה בשארי - פייטנית מסורת קהילת תימן.jp
צורות גרפיות11.png
צורות גרפיות11.png
צורות גרפיות11.png
צורות גרפיות11.png
צורות גרפיות11.png
צורות גרפיות11.png
צורות גרפיות11.png
צורות גרפיות11.png
צורות גרפיות11.png
צורות גרפיות11.png
ג'עלה
פיוטים מהדיוואן התימני

 
פס הפרדה_מופעים.png
4.jpg
צורות גרפיות11.png
צורות גרפיות11.png
צורות גרפיות11.png
צורות גרפיות11.png
צורות גרפיות11.png
צורות גרפיות11.png
צורות גרפיות11.png
צורות גרפיות11.png
צורות גרפיות11.png
צורות גרפיות11.png
למולדת שובי רוני
פיוטים ושירים לארצנו הקטנטונת
פס הפרדה_מופעים.png
צורות גרפיות1.png

כנסים והרצאות

צורות גרפיות1.png
ornament.jpg

שיר ידידות

כנס שירת הבקשות המופלאה ביהדות

צפון אפריקה

ornament.jpg
ornament.jpg

מטרוז 

כנס שירה דו-לשונית

במפגש בין עברית לערבית

ornament.jpg
bottom of page