top of page

לוח אירועים 

צורות גרפיות11.png
צורות גרפיות11.png
צורות גרפיות11.png
צורות גרפיות11.png
צורות גרפיות11.png
צורות גרפיות11.png
צורות גרפיות11.png
צורות גרפיות11.png
צורות גרפיות11.png
צורות גרפיות11.png
PHOTO-2024-03-11-11-47-36.jpg

28.01.24

יום א

18:00

בגינה הקהילתית במוזיאון הטבע

פס הפרדה_מופעים.png

חגיגת פיוטים לחג האילנות - בשילוב פיוטים לט"ו בשבט שנכתבו במאה ה-19 וה-18 במרוקו ובעירק ע"י משוררים שהיו גם רבנים מפורסמים      לפרטים >>

צורות גרפיות3.png
צורות גרפיות11.png
צורות גרפיות11.png
צורות גרפיות11.png
צורות גרפיות11.png
צורות גרפיות11.png
צורות גרפיות11.png
צורות גרפיות11.png
צורות גרפיות11.png
צורות גרפיות11.png
צורות גרפיות11.png
Tishrey_2022_Nebi_Samuel_8.png

19.9.22  

יום ב

עת שערי רצון - חיפה

19:30 

במרכז קהילתי נווה יוסף

פס הפרדה_מופעים.png

מפגש מוזיקלי באווירת מסורות מרוקו וספרד ירושלים בניחוח שירי כמיהה ומחילה מהסליחות וחגי תשרי - טקסטים עתיקים במבחן הדורות.       לפרטים >>

צורות גרפיות3.png
צורות גרפיות11.png
צורות גרפיות11.png
צורות גרפיות11.png
צורות גרפיות11.png
צורות גרפיות11.png
צורות גרפיות11.png
צורות גרפיות11.png
צורות גרפיות11.png
צורות גרפיות11.png
צורות גרפיות11.png
Tishrey_2022_Nebi_Samuel_8.png

12.12.23

יום ד

עת שערי רצון - ירושלים

19:30 

במרכז קהילתי בקעה, ירושלים

פס הפרדה_מופעים.png

מפגש מוזיקלי באווירת מסורות מרוקו, לאדינו וירושלמי בניחוח שירי כמיהה ומחילה מהסליחות וחגי תשרי - טקסטים עתיקים במבחן הדורות.        לפרטים >>

צורות גרפיות3.png
צורות גרפיות11.png
צורות גרפיות11.png
צורות גרפיות11.png
צורות גרפיות11.png
צורות גרפיות11.png
צורות גרפיות11.png
צורות גרפיות11.png
צורות גרפיות11.png
צורות גרפיות11.png
צורות גרפיות11.png
Tishrey_2022_Nebi_Samuel_8.png

29.9.22  

יום ה

עת שערי רצון

19:30 - 17:00 

גן לאומי נבי סמואל

פס הפרדה_מופעים.png

מסע לצלילי פיוטי סליחות ממגוון מסורות ישראל בציון קברו של שמואל הנביא.

 לפרטים >>

צורות גרפיות3.png
צורות גרפיות11.png
צורות גרפיות11.png
צורות גרפיות11.png
צורות גרפיות11.png
צורות גרפיות11.png
צורות גרפיות11.png
צורות גרפיות11.png
צורות גרפיות11.png
צורות גרפיות11.png
צורות גרפיות11.png
Tishrey_2022_Nebi_Samuel_8.png

15.9.22  

יום ה

עת שערי רצון - תל אביב

20:00 

במרכז לתרבות יהודית נווה שכטר

פס הפרדה_מופעים.png

קהילות הודו: בני ישראל וקוצ'ין במעגל שירה בניגונים עתיקים מתת-היבשת.

לפרטים >>

צורות גרפיות3.png
bottom of page