top of page
צורות גרפיות1.png

ר' שלמה סויסה

צורות גרפיות1.png

ר' שלמה סויסה הוא משורר בן זמננו, שכתב פיוטים רבים ללחנים צפון אפריקאים. ר' שלמה נולד במרוקו בשנת 1953 וכעבור שנתיים וחצי עלתה משפחתו לארץ וישבה בעפולה. אחיו הגדול ר' אליהו סויסה למד פיוטים אצל הפייטן הידוע ר' ניסים שושן, מתלמידי ר' דוד בוזגלו. בעקבות אחיו, נמשך גם ר' שלמה לעולם הפיוט והצטרף ללימוד שירת הבקשות של יהודי מרוקו. הוא למד בקשות גם אצל ר' שלום סויסה ושירה אנדלוסית אצל הרב ד"ר ישראל מלכה.
ר' שלמה החל לההדיר פיוטים וכתב בעצמו מעל 100 פיוטים. הוא אף הוציא לאור את כתב ידו של המשורר ר' יצחק רואש "יצחק ירנן". בשנת 2007 הוציא לאור את ספר השירה הראשון שלו "ישיר ישראל", בו כלל מלבד פיוטיו גם את פיוטי הקדמונים, משוררי ספרד וכן משוררי מרוקו ואלג'יריה וכן פיוטים פרי עטם של משוררי זמננו כמו ר' דוד בוזגלו, ר' יצחק רואש, ר' דוד אדרי ועוד. הספר "ישיר ישראל" משמש פייטנים ומורים רבים מאחר שהוא מכיל כמות עצומה של פיוטים המושרים בשמחות ובאירועים שונים וכן הוא "הלביש" על מנגינות מוכרות מילים שחיבר בעצמו ובכך הנגיש את הלחנים לציבור הרחב.
כעבור כעשר שנים הוציא ר' שלמה סויסה ספר שירים נוסף שכולו פיוטים שהוא עצמו כתב. לספר הוא צירף דיסק עם שירים מקוריים כדי שהלומד יוכל להבין לעומק את הלחן. שיטתו של ר' שלמה בשני ספריו היא הבאת השיר המקורי בערבית ולצדו שיר עברי שבנוי על אותו הלחן.
בשנת 2017, במסגרת פסטיבל הפיוט, שרו חברי מקהלת קהילות שרות יחד עם הפייטן מימון מני כהן לקט משירי ר' שלמה סויסה, ר' יצחק רואש ור' דוד אדרי במופע שנקרא "הפייטן הסמוי מן העין". במופע שולבו פיוטיו: לך נכספה נפשיאל אדירעל הר המוריה והקסידה שמחת עולם.

פס הפרדה.png
bottom of page